Aanvalsplattegronden

Doelstelling van aanvalsplattegronden 

De doelstelling van aanvalsplattegronden is dat deze de primair benodigde informatie verstrekken die in de
eerste plaats de overheidsbrandweer en daarnaast andere externe hulpverleners helpt bij de acties die zij
moeten uitvoeren in geval van een calamiteit. Dit beslaat niet alleen het gebouw maar ook het buitenterrein.

De plattegronden bevatten alleen op deze hulpverlenende functionarissen en hun taken afgestemde
informatie.

De plattegronden moeten bijdragen aan het zo veilig en snel mogelijk onder controle krijgen van de
calamiteit door de overheidsbrandweer in het gebouw. Bovendien moet de plattegrond ertoe bijdragen dat
de brandweer en andere externe hulpverleners de veiligheid van het gebouw en de omgeving zo snel
mogelijk kunnen inschatten en waarborgen. De aanvalsplattegrond gaat uit van een andere looprichting dan
de ontruimingsplattegrond, omdat de brandweer en andere externe hulpdiensten het gebouw in moeten in
plaats van het te ontvluchten.

 

 

Voorbeelden Plattegronden