BHV  Bedrijfshulpverlening

Binnen ieder bedrijf en of instelling dient één of meerdere opgeleide bedrijfshulpverleners aanwezig te zijn. Dit om schade en/of letsel te voorkomen, te beperken en/of te bestrijden. In de Arbo-wet, is de verplichting tot het regelen van een bedrijfshulpverleningsorganisatie opgenomen.

Als men zich niet conformeert aan deze eis bestaat de mogelijkheid dat bij ontstane schade en/of letsel de werkgever zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk persoonlijk verantwoordelijk wordt gehouden. Afhankelijk van neergelegde claims zouden verzekeraars claims kunnen korten en/of weigeren. MP Safety kan deze opleiding vakkundig voor u verzorgen zodat u meer dan volledig voldoet aan de gestelde eisen.


Basis opleiding Bedrijfshulpverlening

Herhalingsopleiding Bedrijfshulpverlening