VCA basis

Met het B-VCA diploma laat u zien dat u de basiskennis bezit van VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) zoals die gesteld is door VCA. U geeft daarmee dus aan dat u veilig kunt werken en daarbij rekening houdt met het milieu en de gezondheid van uzelf en anderen.  

Wie?
Als u aan de slag gaat voor een aannemer, dan moet u in de meeste gevallen een B-VCA diploma hebben. Bijvoorbeeld als u op een bouwterrein of in een risicovolle omgeving werkt. 

Waarom?
Uw werkgever en opdrachtgevers willen dat er veilig wordt gewerkt, zodat niemand iets overkomt. Met een B-VCA diploma op zak weet u wat er van u verwacht wordt.

Wat houdt B-VCA in?
De B-VCA bestaat uit kennis over onder meer de wet- en regelgeving, het herkennen van onveilige situaties en handelingen en het treffen van maatregelen ter voorkoming van ongevallen.

VCA Beeldmerk

Geaccepteerde kwalificaties

Voor B-VCA geldt dat Belgische en Duitse certificaten, diploma's of attesten met het VCA- of SCC -woord- /beeldmerk als gelijkwaardig geaccepteerd kunnen worden. Iemand met een MVK- of HVK-diploma is vrijgesteld van B-VCA op voorwaarde dat hij het vak praktiseert.

Opleiding

MP Safety hecht belang aan een goede opleiding. MP Safety kan deze opleiding vakkundig voor u verzorgen zodat u meer dan volledig voldoet aan de gestelde eisen.

Toelatingseisen

Geen

Inhoud opleiding:

algemeen:

 • Wetgeving;
 • Gevaren, risico's en preventie;
 • Ongevallen, oorzaken en preventie;
 • Veiligheidsgedrag;
 • Taken, rechten, plichten en overleg;
 • Procedures en instructies, signalering;
 • Voorbereiding op noodsituaties;
 • Gevaarlijke stoffen;
 • Brand en explosie;
 • Arbeidsmiddelen;
 • Specifieke werkzaamheden en omstandigheden;
 • Elektriciteit en straling
 • Ergonomische werkplek;
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Lesmateriaal

Lesboek basis VCA, uitgegeven door MP Safety

Examinering/certificering

De opleiding wordt afgesloten met een schriftelijk examen conform het ECABO / stichting examenkamer VCA.

Bij actieve deelname en voldoende resultaat leidt dit tot het diploma B-VCA

Geldigheid

De geldigheid van het diploma is 10 jaar.'

Duur

In overleg 1 of 2 dagen.

Locatie

Bij opdrachtgever  -  In company

Open inschrijving  -  Nader te bepalen

Kosten en datums op aanvraag 

 

Inlichtingen

Heeft u na het lezen van dit informatieblad nog vragen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.