VCA VOL

Bent u operationeel leidinggevende bij een aannemer? Dan moet u het diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA) hebben. Daarmee geeft u aan dat u veilig werkt en rekening houdt met het milieu en de gezondheid van u en de medewerkers waaraan u leiding geeft.

Waarom?
Uw werkgever en opdrachtgevers willen dat er veilig wordt gewerkt, zodat niemand iets overkomt. Met een VOL-VCA diploma op zak weet u aan welke eisen u en de operationele medewerkers waaraan u leiding geeft moeten voldoen.
 
Wat houdt VOL-VCA in?
De VOL-VCA bestaat uit kennis over onder meer de (Europese) wet- en regelgeving, het herkennen van onveilige situaties en handelingen, het treffen van maatregelen ter voorkoming van ongevallen, VCA-certificering, bedrijfsnoodplan en het organiseren van toolboxvergaderingen.

Geaccepteerde kwalificatiesVCA Beeldmerk

Voor VOL-VCA geldt dat Belgische en Duitse certificaten, diploma's of attesten met het VCA- of SCC -woord-beeldmerk als gelijkwaardig geaccepteerd worden. Iemand met een MVK- of HVK-diploma is vrijgesteld van VOL-VCA op voorwaarde dat hij het vak praktiseert.


Opleiding

MP Safety hecht belang aan een goede opleiding. MP Safety kan deze opleiding vakkundig voor u verzorgen zodat u meer dan volledig voldoet aan de gestelde eisen.

Toelatingseisen

Geen

Inhoud opleiding:

algemeen:

 • Wetgeving;
 • Gevaren, risico's en preventie;
 • Ongevallen, oorzaken en preventie;
 • Veiligheidsgedrag;
 • Taken, rechten, plichten en overleg;
 • Procedures en instructies, signalering;
 • Voorbereiding op noodsituaties;
 • Gevaarlijke stoffen;
 • Brand en explosie;
 • Arbeidsmiddelen;
 • Specifieke werkzaamheden en omstandigheden;
 • Elektriciteit en straling
 • Ergonomische werkplek;
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Lesmateriaal

Lesboek Veiligheid voor Operationeel leidinggevenden, uitgegeven door MP Safety

Examinering/certificering

De opleiding wordt afgesloten met een schriftelijk examen conform het ECABO / stichting examenkamer VCA.

Bij actieve deelname en voldoende resultaat leidt dit tot het diploma VOL-VCA

Geldigheid

De geldigheid van het diploma is 10 jaar.'

Duur

In overleg 1 of 2 dagen.

Locatie

Bij opdrachtgever  -  In company

Open inschrijving  -  Nader te bepalen

Kosten en datums op aanvraag 

 

Inlichtingen

Heeft u na het lezen van dit informatieblad nog vragen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.