OHSAS 18001

De verantwoordelijkheid voor veiligheid en het welzijn van uw medewerkers gaat tegenwoordig behoorlijk ver. U neemt uw verantwoordelijkheid vanzelfsprekend niet alleen omdat dit nu eenmaal wettelijk is vastgesteld. U bent oprecht begaan met uw medewerkers. Occupational health and safety management system 18001 (OHSAS) is dus typisch iets voor u?

De OHSAS 18001 voor Arbo management bestaat sinds 1999. Het is een arbozorgsysteem dat een geschikte leidraad vormt voor alle Arbo zaken binnen uw organisatie. Door het ontbreken van een Arbo management-norm vanuit de ISO (International Organization for Standardization) stelde BSI (het Britse instituut voor normalisatie) in samenwerking met internationaal certificerende instellingen het OHSAS document samen.

Zeggen wat je doet, doen wat je zegt en aantonen dat je doet wat je zegt

Ondanks dat OHSAS 18001 niet uit de “ISO-fabriek” komt, is deze norm wel op dezelfde leest geschoeid. In de OHSAS staat de veilige werkomgeving van uw medewerkers centraal. En natuurlijk ook de veiligheid van uw bezoekers. Aan de hand van OHSAS 18001 kunt u uw arbozorg integraal aanpakken en aantoonbaar maken. Het is een uitstekend middel voor organisaties die de aandacht voor veiligheidsaspecten een vast onderdeel laten zijn van het beleid. U geeft hiermee een signaal naar uw omgeving dat u veiligheid echt serieus neemt.

Certificatie

Het aantal organisaties dat zich tegen OHSAS 18001 laat certificeren is groeiende. Dat is natuurlijk niet voor niets. Organisaties nemen hun verantwoordelijkheid steeds serieuzer. Veiligheid van eigen medewerkers en medewerkers van bijvoorbeeld onderaannemers wordt een steeds belangrijker onderwerp. Natuurlijk niet alleen vanuit financieel oogpunt; ongevallen en uitval van medewerkers kosten nu eenmaal een smak geld, maar ook vanuit sociaal oogpunt wilt u tenslotte bekend staan als een goede werkgever.

Een OHSAS 18001-certificaat vertelt de buitenwereld dat u zich bekommerd om de veiligheid en het welzijn van uw medewerkers en de medewerkers ‘in de keten’. OHSAS garandeert dat uw bedrijf aan Arbowet en regelgeving voldoet. Maar het OHSAS arbozorgsysteem biedt uw bedrijf nog veel meer voordelen, wat te denken van:

1. minder ziekteverzuim

Daar waar gevaarlijke situaties zijn geïdentificeerd, worden ook maatregelen ter voorkoming ingevoerd. Minder gevaarlijke situaties, minder ongelukken. Minder ongelukken, minder verzuim. Simpel.

2. verhoging van welzijn van medewerkers

Medewerkers voelen of u aandacht voor ze heeft. Medewerkers die ervaren dat hun welzijn voor u een serieus onderwerp is, zullen zich alleen daar al door prettiger voelen. Het welzijn van medewerkers leidt vanzelf tot gemotiveerdere, en productievere medewerkers.

3. u voorkomt boetes en aansprakelijkheden

Een goed werkend Arbo-managementsysteem zorgt er voor dat u te allen tijde voldoet aan de huidige wet- en regelgeving. U voorkomt hiermee dat u handelt in strijd met de wet en derhalve voorkomt u boetes.

4. u wordt aantrekkelijker voor goede sollicitanten

U wil niet alleen een aantrekkelijke werkgever zijn voor u huidige medewerkers, maar ook voor toekomstige medewerkers. Van alle beschikbare kandidaten wilt u dat de meest getalenteerden op uw vacatures reageren. Nu zullen er weinig mensen bij het solliciteren laten mee wegen of u een OHSAS 18001-certificaat heeft, daar zijn we eerlijk over, maar de resultaten van een goed Arbo-zorgsysteem leiden tot een werkomgeving waar echte talenten zich sneller thuis zullen voelen. En dat is wel iets wat ze zullen meewegen.

5. eenvoudiger voldoen aan de Arbowet

Door de systematiek wordt het eenvoudiger om aan de Arbowet te voldoen. Sowieso is het voldoen aan wetgeving een norm eis, maar de handvatten in de norm, maken het u eenvoudiger. Mits u ze grijpt en begrijpt. Maar daar gaan we vanuit.

Kortom: OHSAS 18001 is een geschikt instrument om bedrijfsrisico’s voor u en uw medewerkers te minimaliseren terwijl u de veiligheid optimaliseert. De structuur van OHSAS 18001 komt overeen met ISO 9001 en ISO 14001. Daarmee is er dus geen enkele belemmering om uw bestaande K&M-managementsysteem te upgraden naar een volwaardig KAM-managementsysteem. Of gewoon om lekker te beginnen met een A-managementsysteem.

Wat weerhoudt u er nog van om een de eerste stap te zetten, en bijvoorbeeld een RI&E uit te (laten) voeren? Wij zijn er klaar voor.