Ontruimingsplattegronden

 

De doelstelling van een ontruimingsplattegrond is het informeren van alle aanwezigen in het gebouw die
geen veiligheidskundige achtergrond hebben over de vluchtmogelijkheden. Op de plattegrond staat alleen
de op deze doelgroep afgestemde informatie. De plattegrond moet bijdragen aan het veilig en zelfstandig
verlaten van het gebouw door alle aanwezigen.
De informatie is in de eerste plaats bedoeld voor een preventieve oriëntatie en instructie voordat zich een
noodsituatie voordoet. In geval van ontruiming moeten de vluchtroutesignaleringen hiervoor toereikend zijn.

 

Plattegrond van een gebouw, fabriek of technische installatie, of gedeelte hiervan, waarop de vluchtroutes en

(nood)uitgangen en de locaties van (hand)brandbestrijdingsmiddelen, handbrandmelders en
reddingsmiddelen zijn weergegeven.

OPMERKING Een ontruimingsplattegrond is gelijk aan een evacuatieplattegrond.

Ontruimingsplattegronden dienen te worden opgesteld met de juiste pictogrammen en in de juiste kleuren zoals omschreven in de NEN 3011, NEN 1414 en de NEN-ISO 7010 richtlijnen.

 

Standaard worden de plattegronden in de maten A3 en/of A4 geleverd.

 

Voorbeelden Plattegronden