ISO 14001

Dit is de basis. Het invoeren van een milieuzorgsysteem conform ISO 14001 is dan ook een prima manier om op de huidige waarden, normen en wensen van de omgeving in te spelen. De norm dwingt u na te denken over de invloed die uw organisatie heeft op de omgeving. En dan met name de overlast die uw bedrijfsactiviteiten kunnen veroorzaken, zoals geluidsoverlast, afval of energieverbruik. Simpel.

Verbeteren

Geheel in lijn met het alom bekende ‘plan-do-check-act’ wordt vervolgens van u verwacht dat u proactief aan de slag gaat om uw milieuprestaties te verbeteren. Wees gerust, echt niet tot in het absurde. Gelukkig. Het gaat hierbij in eerste instantie om de maatregelen die het grootste effect opleveren. Dubbelzijdig printen of hergebruik van plastic koffiebekertjes vallen hier bij een chemische fabriek echt niet onder.

Zeggen wat je doet, doen wat je zegt en aantonen dat je doet wat je zegt

Aan de hand van ISO 14001 kunt u uw milieuzorg integraal aanpakken en aantoonbaar maken. Het is een uitstekend middel voor organisaties die de aandacht voor milieuaspecten een vast onderdeel laten zijn van het beleid. U geeft hiermee een signaal naar uw omgeving dat u het milieu echt serieus neemt. De norm vertelt u niet wat een goede milieuprestatie is en heeft geen concrete milieuprestatie-eisen. Wel zijn de eisen gesteld voor het beleid. U dient dan te voldoen aan de wettelijke eisen en uiteraard moet u het proces en de werkwijze continu verbeteren. Wist u trouwens dat ISO 14001 naadloos aansluit op ISO 9001?

Certificatie

Klanten vinden het prettiger om zaken te doen met bedrijven die zich niet misdragen op milieugebied. Herkenbaar toch? Alleen voor de meeste klanten is het ondoenlijk om zelf al hun leveranciers hierop te controleren. Dit werk hebben ze, zeg maar, uitbesteed aan een certificatie instelling. Deze kan – namens al uw klanten – toetsen of, en verklaren dat, u uw milieu zaakjes op orde hebt. Hoeven uw klanten niet allemaal zelf meer te komen kijken, maar kunt u ze gewoon uw certificaat tonen.

Voordelen

Het werken conform de richtlijnen van ISO 14001 heeft een aantal voordelen voor uw organisatie. Het goed beheersen van milieurisico’s bespaart niet alleen kosten, maar heeft ook een maatschappelijke waarde. We zetten de belangrijkste voordelen voor u op een rij:

Organisaties met een goede reputatie en ‘groen’ imago blijken vaak winstgevender te zijn. Echt. Het biedt u de mogelijkheid om het marktaandeel te vergroten.

Vaak is het mogelijk energiebesparende projecten op te zetten die zich niet alleen terugverdienen, maar die op de langere termijn tot blijvend lagere kosten leiden. Hergebruik en recycling van warmte en producten kunnen tot aanzienlijke besparingen leiden.
Een goed werkend milieumanagementsysteem zorgt er voor dat u te allen tijde voldoet aan de huidige wet- en regelgeving. U voorkomt hiermee dat u handelt in strijd met de wet en derhalve voorkomt u boetes. Bovendien zijn alle voorkomende milieueffecten inzichtelijk gemaakt en beheerst.

Er is financieel voordeel te behalen bij het nauwkeurig analyseren en verbeteren van productieprocessen. Alles wat u aan afval produceert, heeft u in een eerder stadium ingekocht. Minder afval betekent dus dat u minder grondstof hoeft in te kopen. De cumulatieve waarde hiervan kan aardig oplopen.

Met een vergunning op hoofdzaken (VOH) geeft het bevoegd gezag maximale flexibiliteit aan een organisatie om te voorkomen dat er nadelige milieugevolgen ontstaan. Daarvoor is o.a. vereist dat een bedrijf beschikt over een certificeer baar milieumanagementsysteem volgens de ISO 14001. In dat geval kan de vergunning maximaal afgestemd worden op hoofdzaken. Dat betekent een vereenvoudiging van de aanvraag en een soepeler ingesteld bevoegd gezag. Vertaling; sneller en goedkoper.

Milieumanagement gaat niet alleen over de planten en dieren, maar ook om de mensen in uw directe omgeving. Uw buren zijn de eerste die overlast ervaren als uw bedrijf te veel herrie maakt, afval en stank produceert of op een andere manier hinder veroorzaakt. Het is niet moeilijk om voor te stellen dat als u uw buren niet tot last bent, zij ook eerder zullen instemmen met uw uitbreidingsplannen.

Met het kritisch onder de loep nemen van uw processen, uw activiteiten en inkoop is winst te behalen (zie ook punten 2 en 4). Natuurlijk heeft het milieu hier baat bij. Denkt aan reductie van fossiele brandstoffen en recycling van materialen. En daar vaart iedereen wel bij. Uw bewustere keuzes zorgen vanzelfsprekend voor een reductie van milieubelasting. Onze kinderen zijn u dankbaar. Dus. Wat houdt u nog tegen?

Kosten
Wij maken graag een afspraak met u voor een vrijblijvende offerte.