RI&E RISICO INVENTARISATIE & EVALUATIE

De Arbo-wet stelt als eis aan bedrijven, organisaties en instellingen te zorgen voor optimale veiligheid, gezondheid en welzijn voor hun werknemers door middel van het voeren van een arbeidsomstandighedenbeleid (Arbo-beleid).
Het doel hiervan is om ongewenste risico’s als gevolg van het werk, zoveel mogelijk te elimineren, dan wel te beheersen, waardoor ongevallen en ziekteverzuim beperkt worden. Werkgevers zijn verplicht om daartoe een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit te (laten) voeren. Op basis van deze RI&E wordt een Plan van Aanpak opgesteld.

MP Safety heeft al jaren een zeer brede ervaring in het uitvoeren van een RI&E. Door een gestructureerde methode worden alle risico’s op een vakkundige manier in kaart gebracht. Dit uiteraard volgens de op dit moment geldende vigerende normen en wetgevingen.

Wat is een RI&E?

Wat is een RI&E?

Een RI&E is een systematische inventarisatie en weging van de voorkomende aanwezige risico’s binnen een bedrijf. Door deze risico’s in kaart te brengen en te analyseren kan er worden aangegeven welke maatregelen noodzakelijk zijn. Deze worden verwerkt in het Plan van Aanpak dat samen met het bedrijf wordt opgesteld.

Waarom een RI&E?

Redenen om een RI&E binnen uw organisatie op te zetten zijn er legio.
De belangrijkste is dat dit in het kader van de Arbo-wet een wettelijke verplichting is voor elk bedrijf. Tevens biedt de RI&E een uitkomst bij het verbeteren van bestaande werkplekken, het verminderen van een aantal (bijna) ongevallen, het verminderen van het ziekteverzuim en bij het realiseren van structurele aandacht voor arbeidsomstandigheden.

Resumerend geldt, dat als u binnen uw organisatie continu verbeteringen wilt zien, u met een RI&E een uitstekend instrument in handen heeft om dit gestructureerd en beheerst te bereiken.

Wanneer een RI&E?

De RI&E dient te worden uitgevoerd voor alle voorkomende werksituaties.

Actualisering en Onderhoud

Een goedgekeurde RI&E is ca. 3 jaar geldig. Echter is een RI&E een momentopname.

Een verbouwing, plaatsing van nieuwe machines, taakverandering van medewerkers of nieuwe veiligheidsnormen kunnen aanleiding zijn de RI&E opnieuw te bezien. De aanpassingen moeten schriftelijk worden vastgelegd en apart worden beoordeeld door de Arbo-dienst.

Uitvoering

Uitvoering Voor een grondige inventarisatie is een representatief beeld van de organisatie noodzakelijk.
Van belang daarbij is:
- een gesprek met de voor Arbo verantwoordelijke personen en een rondgang door kantoren, terrein, langs werkplaats(en), magazijn(en) en andere werkplekken.

De bevindingen worden neergelegd in een schriftelijke rapportage die:
- inzicht geeft in de risico’s voor veiligheid, gezondheid en welzijn
- een prioriteitstelling aangeeft t.a.v. de ernst van de geconstateerde risico’s
- een goed handvat geven aan werkgever en werknemer om de arbeidsomstandigheden te verbeteren.

Kosten
Wij maken graag een afspraak met u voor een vrijblijvende offerte.