ONTRUIMINGSPLANNEN

Het ontruimingsplan is een schriftelijk plan met ontruimingsplattegronden waarin vermeld wordt hoe te handelen bij een calamiteit. Het Ministerie van Binnenlandse zaken heeft voor het opstellen van het plan een aantal richtlijnen opgesteld (NEN 8112 en NEN 1414). Deze richtlijnen zijn opgesteld om een standaardisatie te verkrijgen bij de brandweerkorpsen welke aan de hand van de gegevens uit het ontruimingsplan hun inzet mede kunnen bepalen. Een ontruimingsplan van gebouwen moet worden opgesteld in het kader van het gebruiksbesluit en in het kader van de Arbo-wet en Arbo-besluit.

Werkwijze
Het tekstuele plan zal besproken worden met de betrokken personen, ook wordt ter plaatse een inventarisatie uitgevoerd om alle gegevens die op de plattegronden geprojecteerd dienen te worden in kaart gebracht.

In deze inventarisatie ronde zal tevens gekeken worden (als advies) naar overige Arbo & Brandweertechnische zaken zoals noodverlichting, blusmiddelen, EHBO middelen enz.

“Safety doesn’t happen by accident”

Inhoud Ontruimingsplan
Voor de inhoud van een ontruimingsplan zijn er minimale eisen gesteld, echter zullen enkele zaken op maat geschreven worden, dit is per bedrijf verschillend.

De inhoud van een ontruimingsplan moet minimaal het volgende bevatten:

– inleiding
– situatietekening
– gebouw, installatie en organisatie gegevens
– alarmeringsprocedure
– stroomschema alarmering
– ontruimingsorganisatie
– wijze van ontruimen
– taken en verantwoordelijkheden
– plattegronden van elke bouwlaag
– legenda op elke plattegrond
– logboek oefeningen en ontruimingen
– maatregelen per calamiteit
– bommeldingsformulier.

Daarnaast zal per bedrijf gekeken dienen te worden of er meerdere procedures van toepassing zijn.

Kosten
Wij maken graag een afspraak met u voor een vrijblijvende offerte.