OSHAS 18001 heet nu ISO 45001

De verantwoordelijkheid voor veiligheid en het welzijn van uw medewerkers gaat tegenwoordig behoorlijk ver. U neemt uw verantwoordelijkheid vanzelfsprekend niet alleen omdat dit nu eenmaal wettelijk is vastgesteld. U bent oprecht begaan met uw medewerkers. Occupational health and safety management system (voorheen OHSAS 18001, nu ISO 45001) is dus typisch iets voor u?

Zeggen wat je doet, doen wat je zegt en aantonen dat je doet wat je zegt

In de norm, sinds 2018 lid van de ‘ISO familie’ staat een veilige werkomgeving van uw medewerkers centraal. En natuurlijk ook de veiligheid van uw bezoekers. Aan de hand van de ISO 45001 kunt u uw arbozorg integraal aanpakken en aantoonbaar maken. het is een uitstekend middel voor organisaties die de aandacht voor veiligheidsaspecten een vast onderdeel laten zijn van het beleid. U geeft hiermee een signaal naar uw omgeving dat u veiligheid echt serieus neemt.

Certificatie

Het aantal organisaties dat zich tegen ISO 45001 laat certificeren is groeiende. Dat is natuurlijk niet voor niets. Organisaties nemen hun verantwoordelijkheid steeds serieuzer. Veiligheid van eigen medewerkers en medewerkers van bijvoorbeeld onderaannemers wordt een steeds belangrijker onderwerp. Natuurlijk niet alleen vanuit financieel oogpunt; ongevallen en uitval van medewerkers kosten nu eenmaal een smak geld, maar ook vanuit sociaal oogpunt wilt u tenslotte bekend staan als een goede werkgever.

Een ISO 45001-certificaat vertelt de buitenwereld dat u zich bekommerd om de veiligheid en het welzijn van uw medewerkers en de medewerkers ‘in de keten’. De norm garandeert dat uw bedrijf aan Arbowet en regelgeving voldoet. Maar het arbozorgsysteem biedt uw bedrijf nog veel meer voordelen, wat te denken van:

Daar waar gevaarlijke situaties zijn geïdentificeerd, worden ook maatregelen ter voorkoming ingevoerd. Minder gevaarlijke situaties, minder ongelukken. Minder ongelukken, minder verzuim. Simpel.

Medewerkers voelen of u aandacht voor ze heeft. Medewerkers die ervaren dat hun welzijn voor u een serieus onderwerp is, zullen zich alleen daar al door prettiger voelen.
Het welzijn van medewerkers leidt vanzelf tot gemotiveerdere, en productievere medewerkers.

Een goed werkend Arbo-managementsysteem zorgt er voor dat u te allen tijde voldoet aan de huidige wet- en regelgeving. 
U voorkomt hiermee dat u handelt in strijd met de wet en derhalve voorkomt u boetes.

U wil niet alleen een aantrekkelijke werkgever zijn voor u huidige medewerkers, maar ook voor toekomstige medewerkers. Van alle beschikbare kandidaten wilt u dat de meest getalenteerden op uw vacatures reageren.

Nu zullen er weinig mensen bij het solliciteren laten mee wegen of u een ISO 45001-certificaat heeft, daar zijn we eerlijk over, maar de resultaten van een goed Arbo-zorgsysteem leiden tot een werkomgeving waar echte talenten zich sneller thuis zullen voelen. En dat is wel iets wat ze zullen meewegen.

Door de systematiek wordt het eenvoudiger om aan de Arbowet te voldoen.
Sowieso is het voldoen aan wetgeving een norm eis, maar de handvatten in de norm, maken het u eenvoudiger.  Mits u ze grijpt en begrijpt. Maar daar gaan we vanuit.

Kortom: ISO 45001 is een geschikt instrument om bedrijfsrisico’s voor u en uw medewerkers te minimaliseren terwijl u de veiligheid optimaliseert. De structuur van ISO 45001 komt overeen met ISO 9001 en ISO 14001. Daarmee is er dus geen enkele belemmering om uw bestaande kwaliteit- of managementsysteem te upgraden naar een volwaardig QHSE-managementsysteem. Of gewoon om lekker te beginnen met een Arbomanagementsysteem.

Wat weerhoudt u er nog van om een de eerste stap te zetten, en bijvoorbeeld een RI&E uit te (laten) voeren? Wij zijn er klaar voor.

Kosten
Wij maken graag een afspraak met u voor een vrijblijvende offerte.