Aanvalsplattegronden

De doelstelling van aanvalsplattegronden is dat deze de primair benodigde informatie verstrekken die in de eerste plaats de overheidsbrandweer en daarnaast andere externe hulpverleners helpt bij de acties die zij moeten uitvoeren in geval van een calamiteit.
Dit beslaat niet alleen het gebouw maar ook het buitenterrein.

Eisen aan
Aanvalsplattegronden -PDF

De Plattegronden bevatten alleen op deze hulpverlenende functionarissen en hun taken afgestemde informatie. De plattegronden bevatten alleen op deze hulpverlenende functionarissen en hun taken afgestemde informatie.
De plattegronden moeten bijdragen aan het zo veilig en snel mogelijk onder controle krijgen van de calamiteit door de overheidsbrandweer in het gebouw.
Bovendien moet de plattegrond ertoe bijdragen dat de brandweer en andere externe hulpverleners de veiligheid van het gebouw en de omgeving zo snel mogelijk kunnen inschatten en waarborgen.

De aanvalsplattegrond gaat uit van een andere looprichting dan de ontruimingsplattegrond, omdat de brandweer en andere externe hulpdiensten het gebouw in moeten in plaats van het te ontvluchten.

Dit beslaat niet alleen het gebouw maar ook het buitenterrein.

Kosten
Wij maken graag een afspraak met u voor een vrijblijvende offerte.