VEILIGHEIDSPLATTEGRONDEN

Doelstelling van een veiligheidsplattegrond in een bedrijfsnoodplan en aanvalsplan

De doelstelling van plattegronden in het bedrijfsnoodplan is dat deze de informatie verstrekken die de hulpverlenende functionarissen helpt bij het beheer van de risico’s en de preventieve maatregelen naar aanleiding van deze risico’s. 

De plattegronden helpen ook om vooruitlopend op een eventuele calamiteit
kennis over het gebouw te verspreiden onder de vaste gebruikers. De plattegronden bevatten uitgebreide 
informatie over veiligheidszaken binnen het gebouw en worden gebruikt om heldere en eenduidige communicatie over het gebouw te kunnen voeren. Omwille van de leesbaarheid is het mogelijk of zelfs wenselijk om voor verschillende doelstellingen verschillende veiligheidsplattegronden te ontwikkelen.

Veiligheidsplattegronden vergeleken met ontruimingsplattegronden en aanvalsplattegronden

Voor ontruimingsplattegronden en aanvalsplattegronden geldt het uitgangspunt dat het overzicht van de
plattegrond van het allergrootste belang is. 

De ontruimingsplattegrond voorziet gebruikers van de hoogstnoodzakelijke informatie om het pand op een snelle efficiënte manier te ontvluchten. De aanvalsplattegrond voorziet de externe hulpdienst van de hoogstnoodzakelijke informatie om een gebouw met een calamiteit snel en efficiënt te betreden. Beide plattegronden voorzien het beste in deze behoefte door zoveel mogelijk te beperken in gepresenteerde informatie. 

Een veiligheidsplattegrond heeft niet tot doel om een eenzijdige groep in één enkele actie te ondersteunen. Een veiligheidsplattegrond kan veel breder worden ingezet en zal dus meer informatie bevatten dan een ontruimingsplattegrond of een aanvalsplattegrond.

 Toch behoort ook bij een veiligheidsplattegrond te worden gestreefd naar een overzichtelijke plattegrond en dan behoort te worden voorkomen dat de hoeveelheid informatie op één plattegrond te groot wordt.
In dat geval kan zoals gezegd worden overgegaan op het werken met meer stellen veiligheidsplattegronden. 

Van een gebouw hoeft altijd maar één stel aanvalsplattegronden en ook één stel ontruimingsplattegronden te worden gemaakt.

Kosten
Wij maken graag een afspraak met u voor een vrijblijvende offerte.