Veiligheidsplattegronden 

Doelstelling van een veiligheidsplattegrond in een bedrijfsnoodplan en aanvalsplan


De doelstelling van plattegronden in het bedrijfsnoodplan is dat deze de informatie verstrekken die de
hulpverlenende functionarissen helpt bij het beheer van de risico’s en de preventieve maatregelen naar
aanleiding van deze risico’s. De plattegronden helpen ook om vooruitlopend op een eventuele calamiteit
kennis over het gebouw te verspreiden onder de vaste gebruikers. De plattegronden bevatten uitgebreide
informatie over veiligheidszaken binnen het gebouw en worden gebruikt om heldere en eenduidige
communicatie over het gebouw te kunnen voeren. Omwille van de leesbaarheid is het mogelijk of zelfs
wenselijk om voor verschillende doelstellingen verschillende veiligheidsplattegronden te ontwikkelen.


Veiligheidsplattegronden vergeleken met ontruimingsplattegronden en aanvalsplattegronden

Voor ontruimingsplattegronden en aanvalsplattegronden geldt het uitgangspunt dat het overzicht van de
plattegrond van het allergrootste belang is. De ontruimingsplattegrond voorziet gebruikers van de
hoogstnoodzakelijke informatie om het pand op een snelle efficiënte manier te ontvluchten. De
aanvalsplattegrond voorziet de externe hulpdienst van de hoogstnoodzakelijke informatie om een gebouw
met een calamiteit snel en efficiënt te betreden. Beide plattegronden voorzien het beste in deze behoefte
door zoveel mogelijk te beperken in gepresenteerde informatie. Een veiligheidsplattegrond heeft niet tot doel
om een eenzijdige groep in één enkele actie te ondersteunen. Een veiligheidsplattegrond kan veel breder
worden ingezet en zal dus meer informatie bevatten dan een ontruimingsplattegrond of een
aanvalsplattegrond. Toch behoort ook bij een veiligheidsplattegrond te worden gestreefd naar een
overzichtelijke plattegrond en dan behoort te worden voorkomen dat de hoeveelheid informatie op één
plattegrond te groot wordt. In dat geval kan zoals gezegd worden overgegaan op het werken met meer
stellen veiligheidsplattegronden. Van een gebouw hoeft altijd maar één stel aanvalsplattegronden en ook
één stel ontruimingsplattegronden te worden gemaakt.

 

Voorbeelden Plattegronden